Rechtspraak en Internet

Maandag 17 November 2003 om 15:38

Iedere keer weer geeft de rechterlijke macht blijk totaal geen benul te hebben van het fenomeen Internet. Niet van het medium, niet van de technologie, niet van haar bevolking. Vrijdag oordeelde de rechter in de geruchtmakende zaak Gretta Duisenberg versus Luuk Koelman, dat de laatste een door hem geschreven column van zijn website dient te verwijderen. Dat kan. Het vonnis vermeldt echter bovendien: "De voorzieningenrechter (...) verbiedt gedaagde op enige wijze voormelde column en/of daarop betrekking hebbende reacties, waaronder begrepen reacties op het voormeld naschrift, openbaar te maken, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde hiermee in strijd handelt, met een maximum van € 50.000,-." En dat is een onmogelijkheid.

Koelman's site bevat net zo'n reactiepaneel als deze site, waar eenieder op kan schrijven wat hij wil. Hij kan niet voorkomen dat bezoekers via zijn reactiepaneel reageren, anders dan door de mogelijkheid tot reageren te verwijderen, of censuur toe te passen. Daarmee maak je een site kreupel, en gooi je het medium terug naar de middeleeuwen, toen het publiek zijn mening alleen via het filter (of zo u wilt, de censuur) van de traditionele media kon laten horen. En wat betreft die column: die zal tot in lengte van dagen te vinden zijn, is het niet via een van de vele mirrors, dan wel via Kazaa. Een contra-productieve actie van Gretta, en een onuitvoerbaar oordeel van de rechter.

De column vind ik zelf een tikje onder de gordel, maar te milde satire om echt een steen des aanstoots te zijn. Als Gretta de gunst van het publiek wil winnen, zal ze haar eigen handel en wandel moeten verdedigen - en niet critici de mond snoeren via de rechter. Dat werkt dankzij Internet niet meer, en dat acht ik winst.

Hiervoor: "SCO vs. IBM" | Hierna: "Google for President" | Naar de voorpagina | E-mail zenz

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!