Get a grip! *SLAP-SLAP-SLAP*

Zaterdag 24 Januari 2004 om 12:50

Zelfbeheersing is een mooi ding. Vooral als je getreiterd wordt door de experts, de redactie van GeenStijl.

VerbalJam slaat door. Na een maandenlange aanloopperiode vol aftastende vijandelijkheden en een week van schampschoten over en weer stuurde Arnoud gisteren een email aan de redactie van GS waarin hij ze sommeerde enkele specifiek genoemde beledigingen aan zijn adres offline te halen. Bij ingebreke blijven van GS zou VJ aangifte doen van smaad.

Afgaand op de jurisprudentie op dit vlak, de ruimte die het Wetboek van Strafrecht biedt en de over en weer geuitte zware woorden acht ik de kans op een veroordeling niet groot. De enige winst zou dan zijn dat de identeit van de redactie van GS definitief publiek bekend zou zijn. Ik vermoed echter dat deze email niet de hoofdmoot is, maar slechts het voorafje. Een strategische zet, een eetlustopwekkertje. Een stukje aas waarin GS met graagte hapte.

VJ zette namelijk een disclaimer onder zijn email: "De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. [knip] Publicatie van (delen van) of mededelingen ten aanzien van (delen van) de inhoud van deze e-mail in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk verboden, evenals rechtstreekse dan wel indirecte verwijzingen daarnaar, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de afzender."

En jawel, het eerste dat de redactie van GS deed was de betreffende email integraal publiceren. Op basis van het briefgeheim kun je daar niet zoveel tegen doen: de wetgeving beperkt zich op dat vlak tot het transport. De auteurswet biedt echter uitstekende handvatten om GS op deze publicatie aan te pakken, met dank aan die disclaimer. GS kan nooit betogen dat ze onwetend waren van het persoonlijke karakter van de email.

Bijna ging VJ alsnog de fout in, door in een reactie op zijn eigen site delen van de email te publiceren. Daarmee opende hij de mogelijkheid voor GS die delen met een beroep op het citaatrecht op hun site te plaatsen. VJ haalde de posting al snel weer offline, maar toen waren er al weer *tig kopieën gemaakt...

Is dit alles nu een goede zaak? Ik twijfel. Zoals ik al eerder schreef naar aanleiding van de rechtzaken die ik de afgelopen jaren heb moeten aanspannen: in de rechtzaal verliest iedereen, ook al heb je gewonnen. Maar de laatste zaak die ik om die reden in der minne schikte, heeft bij mij wel een grotere kater achtergelaten dan de twee daarvoor (die ik won). Het gevoel dat geen recht is gedaan, het gegeven dat ik onrecht ongestraft voor recht hebt laten gaan, het knaagt af en toe nog steeds. Sommige mensen kennen geen ethiek, geen moraal: alleen de sterke arm van de wet kan ze stoppen.

Toch denk ik dat het nog te vroeg is om de redactie van GS dat stempel op te drukken, al hebben ze de schijn beslist tegen. Mijn advies zou zijn eerst nog eens te proberen of er niet beter met ze te praten is achter een goede kop koffie, op neutraal terrein. Dat is lastig, als de adrenaline door je aderen raast en je opponent net in je lokaas heeft gebeten, maar het is wel verstandig. VJ, get a grip!
GeenStijl.nl - De stofzuiger van het internet

Hiervoor: "Tatra Mac G4" | Hierna: "Colder!!!" | Naar de voorpagina | E-mail zenz

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!