Hoofdverdachte doodslag Anja Joos krijgt slechts 18 maanden

Zaterdag 27 Maart 2004 om 07:12

De advocaat van hoofdverdachte G. tekende succesvol bezwaar aan tegen een aantal 'en/of' zinsconstructies in de dagvaarding, die volgens hem onduidelijkheid opriepen over de exacte tenlastelegging. Bovendien zouden delen van de tenlastelegging daardoor onlogisch zijn: zo "...valt niet in te zien hoe iemand in zijn eentje een ander kan 'omsingelen' of 'insluiten'." De rechtbank ging niet zo ver dat ze de dagvaarding nietig verklaarde, maar constateerde wel dat het OM haar door de gebrekkige taalkundige constructie van de dagvaarding zwaar in de problemen bracht. "Het OM was zo overtuigd dat in deze zaak een veroordeling voor de primair tenlastegelegde doodslag moest volgen, dat het niet nodig en zelfs niet wenselijk werd geacht om de subsidiaire telastelegging uit te breiden met andere cumulatieve, dan wel alternatieve varianten, zoals in de zaken tegen de medeverdachten."


Het Wetboek van Strafrecht biedt de mogelijkheid een zwaardere straf op te leggen als het slachtoffer van openbare geweldpleging ten gevolge daarvan overlijdt. Dat is echter altijd een persoonlijke kwestie: die strafverzwaring is alleen op te leggen als persoonlijke schuld en opzet is bewezen. Bij de laatste bespreking van deze artikelen in de Eerste en Tweede kamer bleek ook duidelijk dat de politiek (de wetgevende macht) niet bereid is de wet op dit punt aan te passen. Omdat niet bewezen kan worden dat G. persoonlijk de dood van Anja Joos heeft veroorzaakt, moet hij van dit gekwalificeerde gevolg van de openlijke geweldpleging worden vrijgesproken.


"Nu de rechtbank in werkelijkheid anders oordeelt, biedt deze tenlastelegging daardoor als enige niet de mogelijkheid tot een ruimere bewezenverklaring."


Omdat de primaire tenlastelegging (medeplegen van doodslag) niet bewezen is geacht, moet de rechtbank terugvallen op de subsidiaire tenlastelegging: die is bedoeld als vangnet en komt alleen in beeld als de primaire tenlastelegging niet bewezen wordt verklaard. Die subsidiaire tenlastelegging is bij G. echter niet zware mishandeling, maar gekwalificeerde openlijke geweldpleging. Die 'openlijke geweldpleging in vereniging' acht de rechtbank bewezen. Als gevolg daarvan blijft de zware mishandeling, die als 'meer subsidiair' was tenlastegelegd, buiten beeld. Die is immers 'meer subsidiair', en komt dus pas ter sprake als de voorgaande tenlasteleggingen niet bewezen worden verklaard...


De man die als grootste boosdoener word gezien door het OM (de eis was 7 jaar!) komt er daarom vanaf met 18 maanden. Mede-hoofdverdachte B. krijgt conform de eis 3 jaar cel.


De rechtbank acht deze uitkomst uit maatschappelijk oogpunt hoogst onbevredigend en is zich er zeer van bewust dat de ratio daarvan aan niet-juristen nauwelijks valt uit te leggen.


Terzijde: 'telastelegging' en 'tenlastelegging' worden in deze stukken door elkaar gebruikt. Een futiliteit, maar juist in deze context vind ik het een storende slordigheid. Benieuwd wanneer de eerste advocaat erin slaagt vrijspraak op basis van een spelfout te krijgen.


Rechtspraak.nl

Hiervoor: "Gouden Pixel" | Hierna: "Passion of Christ review" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!