Taida

Woensdag 01 Maart 2006 om 20:10

Minister Verdonk kirt op de splinternieuwe website en.nl opgetogen over onze knusse, kleurrijke en vrolijke multiculti samenleving en nodigt iedereen uit toch vooral met smakelijke voorbeelden te komen, onder het motto "van positieve interactie tussen mensen van verschillende culturen wordt iedereen in Nederland gewoon beter!" Ondertussen moet Taida onderduiken: wordt ze opgepakt, dan zal men haar op last van Verdonk deporteren omdat 'op oneigenlijke wijze gebruik is gemaakt van de regels om naar Nederland te komen'. Let wel: er zijn geen regels gebroken, maar ze zijn oneigenlijk gebruikt. Diep triest word ik er van. Her en der klinkt de roep om een Googlebom te maken, zodat Verdonk's naam op het Internet onlosmakelijk wordt gekoppeld aan vreemdelingenhaat. Een ludiek initiatief, maar ik laat deze ronde voorbij gaan. Dit is het stadium van ludieke acties allang voorbij.

Marcel Möring wist het onlangs uitstekend te verwoorden in een column: Nederland is zestig jaar teruggeworpen in de tijd, de jaren van Westerbork en Jodenvervolging. Nederland is een land geworden waar compassie niet meer telt, waar alleen nog maar regels worden nageleefd, en dat hebben we in hoge mate aan de VVD te danken. De ronkende retoriek van en.nl staat in schril contrast met het xenofobe beleid van Verdonk. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is verworden tot een 'eigen volk eerst' partij die bij het woordje vrijheid alleen nog denkt aan abstracte filosofische concepten, zoals het 'recht' om de ander te beledigen - niet meer aan het met woord en daad in de ruimte stellen van de vreemdeling die zijn toevlucht bij je zoekt. Ik hoop van harte dat de kiezers straks massaal naar de stembus komen, en de VVD van de gemeentepolitieke kaart vegen.

Hiervoor: "Soennieten, Sjiieten..." | Hierna: "Maanden, jaren..." | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for terp

Maar waarom spreken met elkaar af maken we ze dan regels? Het punt is ook (denk ik) omdat alles op dit moment erg vergroot wordt in de media, kunnen verantwoordelijken niet meer (stiekem) afwijken van de regels. Het wordt gelijk een precedent voor andere (vaak onvergelijkbare) zaken.

terp ( E-mail ) (URL) · 01-03-’06 20:51 · Reageer op terp

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Is dat niet precies het verschil tussen compassie en regeltjes? Natuurlijk moet je afspraken maken, grenzen stellen. Maar doorslaggevend zou de mens moeten zijn, niet de regel. Ik geef Verdonk volledig gelijk dat ze voor Kalou geen uitzondering wil maken. Het enkele feit dat de UEFA heeft bepaald dat iemand genaturaliseerd moet zijn voor hij voor een land achter een bal met lucht aan mag hollen is geen argument om de naturalisatieprocedure op welke wijze dan ook aan te passen. Iedere asielzoeker zou zich beroepen op rechtsgelijkheid – en terecht. Maar een meisje van 18 dat een paar maanden van haar VWO examen af staat op deze wijze behandelen is beneden alle peil.

Tuurlijk, die kennis is niet weg, en natuurlijk, ze kan proberen ergens een vergelijkbare opleiding te vinden en op de ambassade alsnog staatsexamen doen, maar iedereen weet dat dat verre van ideaal is. Als je zelf in de situatie zou zitten dat je naar Praag of weet ik waar naartoe moet verhuizen voor je werk en je dochter zit een paar maanden voor haar examen, dan zou je alles in het werk stellen om haar hier te laten tot na haar examen. Taida’s ouders hebben hetzelfde gedaan en ik denk dat je gerust een precedent mag scheppen door ze die paar maanden extra ruimte te geven. Dat doe je immers niet vanwege de publiciteit die Taida gekregen heeft, maar enkel en alleen omdat het vanuit het oogpunt van medemenselijkheid onfatsoenlijk is om het niet te doen. Als zich een vergelijkbare zaak voordoet maak je die afweging opnieuw en dan zal die in identieke omstandigheden identiek uitpakken, precedent of geen precedent.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 01-03-’06 23:27 · Reageer op Gert Jan

gravatar for terp

Ik ben het helemaal met je eens, maar ik ben van mening dat als het allemaal wat subtieler was gegaan, er niets van deze zaak in de pers te vinden was en ze (waarschijnlijk) gewoon examen had kunnen doen.
Maar goed mischien is het mijn naïviteit. Waar is de tijd van stille diplomatie gebleven, uitzonderingen prima maar mondje dicht.

terp ( E-mail ) (URL) · 01-03-’06 23:35 · Reageer op terp

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Dat is nu net het punt, Terp. Die stille diplomatie is vervangen door een onmenselijk star regime, geregeerd door angst, regeltjes en scoringsdrift in plaats van bewogenheid. Taida heeft de ‘stille’ weg bewandeld: de zaak is pas in de publiciteit gekomen toen ze van school werd geplukt door de politie om te worden uitgezet en haar klasgenoten aan de bel trokken. Gert Jan (URL) · 01-03-’06 23:50 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Wim

Onmenselijk star regime ? Niet mee eens. Verdonk schijnt al 700 keer uitzondering op de regel te hebben gemaakt en mensen een verblijfvergunning hebben gegeven. En dat schijnen er meer te zijn dan enig voorganger van Verdonk ooit gedaan heeft.
Verdonk voert gewoon de wet uit. Een wet die bovendien is gemaakt door PvdA bobo: Job Cohen. Alle commotie is gewoon een mediahype van de toch overwegend linkse media…

Wim · 02-03-’06 10:42 · Reageer op Wim

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Dat lijkt me wel erg makkelijk, Wim. Verdonk schermt daar ook graag mee; tegen een 18-jarige tiener durft ze te roepen ‘Het is hier geen speeltuin, ik ben minister!’, maar zodra de kritiek op haar beleid te dichtbij komt is ze slechts ‘uitvoerder van het beleid dat Job Cohen heeft bedacht’. Onzin natuurlijk, zij bepaalt het beleid, niemand anders. Op basis van een vreemdelingenwet die door Cohen is gemaakt, maar die wet biedt veel ruimte om eigen beleid op te maken – en dat doet Verdonk zo uitbundig dat Cohen zichzelf daar niet in herkent en in harde bewoordingen afstand van haar heeft genomen in Vrij Nederland Gert Jan (URL) · 02-03-’06 10:52 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Gert Jan

Nog even over die 700 uitzonderingen: dat moet je in relatie zien tot de 60.000 aanvragen. Iets meer dan 1 procent ‘schrijnende gevallen’ dus…

Gert Jan (URL) · 02-03-’06 11:11 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Meindert

als ik aan het inbreken ben en men zegt dat het niet mag, moetik het toch niet nog even snel af willen maken. regels zijn regels. en de media maakte het ernaar dat er geen uitzondering gemaakt kon worden. de media hebben in mijn ogen gewoon de schuld. taida kon haar vwo-examen ook in kosovo maken. verdonk is niet gek. ze zit niet voor niets op die positie. en ervan uitgaande dat wij als niet-geleerden en niet-ingewijden nu niet bepaald het fijne van de zaak weten (aangezien onze lieve subjectieve media ook geen goed beeld geven)kunnen we er mijns inziens gewoon geen goed en objectief oordeel over geven. Verdonk krijgt van mij gelijk. omdat ik erop vertrouw dat ze niet handelt uit racisme of persoonlijke haat jegens taida.

Meindert · 02-03-’06 11:25 · Reageer op Meindert

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Beste Meindert, je kunt Taida onmogelijk vergelijken met een inbreker. De overheid eren is iets anders dan je ogen sluiten voor de fouten die ze maakt. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 20% van de mensen die Nederland – helemaal conform de regels! – uitwijst, binnen een jaar dood is. Denk je niet dat we dan iets aan de regels moeten doen? En minister Verdonk schrijft: “Vreemdelingen die langer dan twintig jaar rechtmatig in Nederland verblijven, kunnen zich onder de huidige regeling elk misdrijf permitteren zonder het risico te lopen eruit gezet te worden. Dat kan echt niet meer.” Met alle respect, als je na twintig jaar Nederlanderschap nog steeds een vreemdeling bent in de ogen van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie… link Gert Jan (URL) · 02-03-’06 23:32 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Meindert

ik vergelijk haar niet met n inbreker. ik gebruikte het voorbeeld om de regels duidelijk te maken. Taida is hier nu illegaal. de procedure was afgerond en in haar nadeel. ze was op eigen houtje terug gekomen. netjes? ik denk t niet. en eens een vreemdeling altijd een vreemdeling. de multiculturele samenleving is een illusie. een hele mooie. volledige integratie bestaat niet. je houdt altijd de roots over. hoe dan ook. dat die mensen geaccepteerd moeten worden, mee eens! maar om ze nederlander te noemen? willen ze dat zelf uberhaupt wel. ik hoor zelden een allochtoon zeggen dat hij nederlander is. ook al zit hij hier al vanaf de jaren ’70.

daarnaast, geen enkel mens dat zich in nederland bevindt kan zich een misdrijf permitteren zonder concequenties. voor een vreemdeling die hier langer dan 20 jaar is…? als je die na een misdrijf uitzet, verschuif je het probleem. maar het is ons probleem niet meer. geboren nederlanders kan je nu eenmaal niet uitzetten na een misdrijf. die zijn wel ons probleem. maar dat wat ons probleem niet is, moet je ook niet ons probleem maken. of wel?

(noot: even heel zwart wit.)

Meindert · 02-03-’06 23:56 · Reageer op Meindert

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Heel zwart-wit? Eerlijk gezegd zie ik helemaal geen wit in je reactie, alleen maar gitzwart. Eens een vreemdeling, altijd een vreemdeling – wat maakt je dan tot Nederlander? Blonde Haare und blaue Augen? Hoeveel generaties terug wil je gaan? Krijgen we straks halve Nederlanders en kwart-Nederlanders? Vanaf welk moment ben je geen ‘vreemdeling’ meer?

Meindert, ik kijk daar echt anders tegenaan. De aarde en haar volheid zijn van God, wij zijn allemaal vreemdelingen en bijwoners en kunnen geen rechten laten gelden. We hebben wel een opdracht gekregen: namelijk onze naaste lief te hebben als onszelf, het tweede gebod dat identiek is aan het eerste, God liefhebben met heel je hart. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jezus stelt in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan een vreemdeling (wat heet, een vijand!) ten voorbeeld voor de Joden. De boodschap is duidelijk: je afkomst is volstrekt onbelangrijk als het gaat om te bepalen wie je naaste is. Niet zijn volksgenoten handelden als de naasten van de man die door rovers werd neergeslagen, maar een Samaritaan – een vreemdeling. Een vreemde niet zijn neus ophaalde voor die kwetsbare man, niet de andere kant opkeek en aan de overkant voorbij ging, maar zich over hem ontfermde, ‘far beyond the call of duty’.

Nergens zegt Jezus dat we voor onze volksgenoten moeten zorgen en anderen maar laten kreperen. “Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.” En met regeltjes had Hij ook niet zoveel op: Hij kijkt naar het hart. Denk aan de vraag van de farizeeërs over het houden van de sabbath. Jezus genas op de sabbath en veegde de vloer aan met de praktijk van het harteloos opvolgen van de letter van de wet, zonder oog voor de mens. De regels zijn er ten dienste van de mens, niet andersom.

Terecht stel je dat Taida hier illegaal verbleef – zonder het te weten overigens: zij verkeerde in de veronderstelling dat ze legaal op een toeristenvisum haar school kon afmaken, zoals de IND haar had voorgehouden. Een slimme constructie, die haar veel betere kansen gaf op een diploma dan een staatsexamen in Kosovo. Stel dat jouw ouders twee jaar geleden waren geëmigreerd, een half jaar voor je eindexamen. Was jij dan met ze meegegaan, of had je alles in het werk gesteld om nog hier je examen te maken? Niemand heeft last van Taida: ze woont bij een pleeggezin, kost de staat geen geld, werkt hard aan haar examen… welke winst is er nu te halen door haar uit te zetten? Geen andere dan dat de minister haar tanden kan laten zien. Want zo schrijft het beleid (háár beleid!) voor. Harteloos.

Laten we hopen dat de rechter Verdonk opnieuw terugfluit.

Gert Jan (URL) · 03-03-’06 00:36 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Gert Jan

Vandaag in het nieuws: Verdonk hervat de uitzetting van homo’s en christenen naar Iran. Deze twee groepen zijn hun leven in Iran niet veilig en zoeken hun toevlucht in (o.a.) Nederland. Onzin, vindt de minister: in Iran worden homo’s alleen vermoord als ze sex met elkaar hebben. Gewoon geen sex hebben, dan wordt je ook niet vermoord. De regels zijn toch helder? Niet zeuren dus.

En de hele wereld is het er over eens dat christenen hun leven in Iran niet zeker zijn (het land staat onder Ahmadinejad nu derde op de ranglijst christenvervolging), maar de minister heeft daar een pragmatische kijk op. Geboren christenen worden in Iran namelijk niet vervolgd, alleen bekeerde christenen. Dat zijn afvalligen van de Islam, en die worden vermoord in overeenstemming met de sharia. Eigen schuld, dikke bult: gewoon je mond dichthouden en niet laten merken dat je christen bent, dan is er niks aan de hand. Wederom: de regels zijn duidelijk, je kunt eenvoudig voorkomen dat je vermoord wordt door simpelweg niet te belijden dat je christen bent. Je kunt je probleem dus zelf oplossen, daar hoeven wij je niet bij te helpen. Terug naar je hok!

Gert Jan (URL) · 03-03-’06 08:52 · Reageer op Gert Jan

gravatar for toinerz

Sorry, Gert Jan, maar ik moet wat kanttekeningen maken. Verdonk maakt nogal wat fouten, maar de discussie over haar beleid moet wel op feiten gebaseerd zijn.

Je zei: “Met alle respect, als je na twintig jaar Nederlanderschap nog steeds een vreemdeling bent in de ogen van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie… “

Een vreemdeling is geen Nederlander. Een vreemdeling heeft een verblijfsvergunning, een Nederlander een paspoort. Dat staat ook in dat stuk waarnaar je verwijst. Wat WEL raar is dat die mensen nog geen Nederlander zijn, want dat kan je na – volgens mij – zes jaar aanvragen. Kennelijk gaat het dus om een groep mensen die van plan is om op een gegeven moment terug te gaan naar het land waar ze wel een paspoort van hebben. Mochten ze in de tussentijd zich misdragen, lijkt mij terugsturen naar eigen land niet onredelijk. Dat gebeurt ook in andere landen.

Dan die twintig procent die je noemt. Dat lijkt me een soort urban myth, want ik kwam het ook al ergens anders tegen. Voor onderzoek hebben medestudenten van mij gesproken met Vluchtelingenwerk. Die willen erg graag weten hoe het verloopt met teruggestuurde uitgeprocedeerden en doen er daarom intensief onderzoek naar, onder meer door met mensen mee te reizen. Echter, zij hebben er geen goed zicht op, met name omdat het moeilijk te checken is. Je kunt niet naar het bevolkingsregister en vragen of die en die nog leeft. Het lijkt mij dus sterk dat dat onderzoek dat jij noemt klopt. Ik zou het erg graag lezen. Heb je een link?

toinerz ( E-mail ) · 03-03-’06 10:48 · Reageer op toinerz

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : De bijbelse vraag is niet: wie is mijn naaste, maar: voor wie kan ik de naaste zijn! De Samaritaan had dat beter begrepen dan de priester en de Leviet! Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 12:02 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Meindert, je draaft weer eens door, en zoals vaker gebeurd is, dan sla je de plank mis. Geen idee hoeveel allochtonen je dagelijks spreekt of kent. Mijn mijn buren, de één van Turkse afkomst, de ander afkomstig uit Montenegro noemen zichzelf Nederlander, voelen zichzelf Nederlander en leven naar de Nederlandse normen en waarden, met behoud van hun eigen afkomst. Is prima toch? Zoiets als Urkers die naar Nederlandse normen en waarden leven :-, maar nooit hun afkomst verloochenen. Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 12:08 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Lees nog maar eens wat Jezus wat Jezus zegt in Matth. 25:31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Dat is het enige waar het om draait, het testament dat Jezus ons naliet, voor Hij stierf, in mijn en jouw leven! Van mij mag je de rest vergeten. Al die door mensen gemaakte en zondag aan zondag verkondigde regeltjes!

Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 12:15 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Het is te gruwelijk voor woorden wat deze minister allemaal doet. En allemaal in de naam van… Ja, van wie eigenlijk. Hopelijk dringt het tot steeds meer mensen door wat het ware gezicht van de huidige VVD is. Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 12:19 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Meindert

bij u, Ettje. niet bij mij. ik hoor ze zelden over nederlanderschap. en daarbij, Urkers zijn ook gewoon nederlanders. geboren en getogen. dat zijn derde generatie turken en marrokanen (ea) ook. nix mis mee toch? andere kant: weet u hoeveel illegalen er in nederland zijn? tussen de 500.000 en 1.500.000! vinden jullie het nu echt zo gek dat verdonk haar tanden laat zien. Taida is hier illegaal. toen uitgezet werd kregen zij en haar ouders 7000 (!) Euro mee. en toch terug komen. het voorbeeld van mijn ouders die zouden emigreren? niet te vergelijken. want haar ouders emigreerden niet maar werden uitgezet. homo’s en christenen uit iran hebben hier niets mee te maken. als verdonk voor iedereen een uitzondering moest maken moest ze nu naar huis gaan en alle grenzen openstellen.

dat we voor onze naasten moeten zorgen, mee eens! en dat wil ik ook. maar als het niet kan.. van de regering opgelegd…! dan houdt het op. en al maakt de regering fouten in onze ogen.. er zit veeeel meer achter dan wij denken of zien.

daarbij nog: we verkeren in de uiterst onprettige situatie dat onze regering niet bepaald christelijk is. met bijbelse geschiedenis en de opdrachten die de Heere Jezus Christus ons geeft kom je niet ver bij mevrouw verdonk. of wel? ik zal me neer moeten leggen bijwat ze doet. ze leeft de regels na. misschien haar grootste fout. maar wat voor drama zou het worden als ze die regels niet hield?

altijd is er commentaar op diegenen die de regels niet houden. en nu houdt iemand eindelijk al die honderden stupide regels! en dan is het weer niet goed..! wat willen we nou hier in nederland?

Meindert · 03-03-’06 12:23 · Reageer op Meindert

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Vraagje: waarin verschilt de minister, voor wat betreft haar beleid en gedachtengang over homo’s, van de kerk? Daar denken en doen ze toch het zelfde? Prima dat je homo bent, zolang je maar niet gaat samenwonen met een vriend. Doe je dat wel, dan is daar het gat van de deur. Sorry, regels zijn regels. Dus niet zeuren! Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 12:24 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Meindert

en ohja, regeltjes… zorgen wel voor orde. regels zijn er niet voor niets. en daarbij komt, we hebben ze zelf gekozen. we hebben de regelmakers zelf gekozen. dus ook het beleid. als Nederland! terukomen op de eigen beslissing mag, maar ga dan niet de aangestelden aanvallen. aangezien we ze zelf hebben aangesteld.

en of het te gruwelijk voor woorden is? het zijn onze gekozen regels die gehouden worden. en dat valt niet te ontkennen. hoe je het ook wendt of keert! en anders gaan we straks lekker met zn allen nutteloos staan demonstreren in de kou! ook gezellig.!

Meindert · 03-03-’06 12:32 · Reageer op Meindert

gravatar for Meindert

wordt het niet verboden in de wet dan? in de bijbelse wet? en oh, nu zijn dat opeens onze regeltjes? die de kerk gemaakt heeft? wat wilt u nou? het kan en mag gewoon niet. hier niet en in iran niet. iran is wat dat betreft te prijzen om de gerechtigheid die ze dragen voor hun godsdienst. ook al is die niet correct in mijn ogen. ze houden de wetten aan hun opgelegd. deden de christenen hier dat maar he. dan straalde er nog iets van af! sommigen doen dat! prijzenswaardig. maar anderen? (of mag ik niet kritisch zijn? is dat fout?)

Meindert · 03-03-’06 12:36 · Reageer op Meindert

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : En dan komt Jezus weer en vraagt je: waar was je Meindert, toen je meende er niet te kunnen zijn voor je naaste, dus niet voor MIJ, omdat je je hield aan de regeltjes van de overheid, waar veel meer achter zit dan wij denken…? Wat zeg je dan? Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 15:45 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Je hebt helemaal gelijk Meindert, dat Iran te prijzen is om z’n verbod op homofilie, en deze mensen dood. Wet is wet en regel is regel. En je hebt helemaal gelijk Meindert dat Iran te prijzen is dat ze de Iraniërs dood die christen worden. Wet is wet en regel is regel.:-(

Volgens jouw geloof kan het niet, en volgens de wetten van jouw geloof is homofilie verboden, en dat noem jij dan bijbelse wetten, omdat je denkt dat jouw geloof en de visie van jouw kerk het enige ware geloof is en de enige ware visie…

Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 15:58 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Meindert

en u overdrijt omdat u gewoon uw gelijk wilt hebben en niet objectief kan discussieren. op die onzin van net wil ik niet eens de voorgaande reacties wil ik niet eens ingaan. u had beter kunnen weten.

Meindert · 03-03-’06 16:08 · Reageer op Meindert

gravatar for Meindert

ehm overdrijt = overdrijft

Meindert · 03-03-’06 16:09 · Reageer op Meindert

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Mmm, volgens mij heb ik raak geschoten! :-) Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 17:49 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Tsjonge, een dagje geen IP en m’n hele weblog wordt volgecommentarieerd! Jullie zijn aan elkaar gewaagd, dus ik beperk me tot een enkele reactie om e.e.a. in perspectief te zetten. De hoogste serieuze schatting over illegalen in Nederland is tussen de 112.000 en 163.000, inclusief de zwartwerkers uit Oost-Europa. Die schatting is van het ministerie van justitie. Op een bevolking van 16,3 miljoen (volgens het CBS vandaag precies 16.345.210) betekent dat maximaal 1 procent. En omdat ze illegaal zijn kosten ze je niks: ze krijgen geen uitkering, geen huursubsidie – ze worden alleen uitgebuit door Hollanders met tulpenkwekerijen of visverwerkingsbedrijven, die ze een hongerloon betalen waar de Nederlandse jongen zijn bed niet voor uit wil komen maar waar deze mensen nog van sparen voor hun familie.

Taida’s ouders zijn niet uitgezet, maar zijn ingegaan op een voorstel van het ministerie om vrijwillig terug te keren, met vertrekpremie om ze te helpen elders weer een nieuw bestaan op te bouwen. Het alternatief (als ze dat voorstel niet zouden aannemen) was dat ze uitgezet zouden worden. Fijne keus.

Gert Jan (URL) · 03-03-’06 18:02 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Gert Jan
gravatar for Annette

Het beleid van Verdonk is ronduit schandalig! Ik werk dagelijks met jongeren (AMA’s tw. Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker) die na 6 of 7 jaar wachten op een verblijfsdocument op straat worden gezet. Met of zonder kinderen. Zij kunnen niet terug naar het land van herkomst omdat ze geen reisdocument krijgen van hun ambassade. Ik verbaas mij wel een beetje over de ophef over Taida. Ik zie zulke schrijnende situaties om mij heen met de ex-Ama’s. Daar zou ik wel mensen voor op het binnenhof willen zien! Als protest hoe we met hen omgaan. Dit kabinet hebben we zelf gekozen, sterker nog Verdonk is heel erg populair! Dankzij o.a. het onmenselijke beleid ten opzichte van ex-ama’s. En nu de homofiele medemens uitzetten naar een land wat daar zo primitief over denkt. Pim F. noemde o.a. deze culturen “achterlijke” , zou hij ook Urk bedoelen???

Annette ( E-mail ) · 03-03-’06 18:24 · Reageer op Annette

gravatar for Meindert

PimF doet ook niet ter zake. die heeft niets meer te zeggen. en er is ook niet raak geschoten hoor. ik vin de redenering gewoon onwaardig om op in te gaan. het heeft voor mij geen waarde omdat het lijkt alsof er op de persoon gespeeld wordt. en dat lijkt me niet de bedoeling in een discussie. en ik hou het hierbij denk ik. zoals vaker gezegd is deze vorm van discussie niet mijn favoriet ivm makkelijk binnensluipende misverstanden.

mn werk roept. ik ben weg ;-)

Meindert · 03-03-’06 18:40 · Reageer op Meindert

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Over die twintig procent – Dummett claimt dat in ‘On Immigration and Refugees’. Zijn bronnen zijn mij onbekend, maar aangezien de beste man geen onderzoeker is maar een filosoof met een vurige passie voor vluchtelingen, zou het mij niet verbazen als de bewijslast flinterdun is. Eerlijk gezegd maakt het getal me ook niet zoveel uit. Zelfs al zouden die handvol per jaar waarvan we via de media horen de enigen zijn, dan nog heeft het systeem jammerlijk gefaald. Het gaat om mensenlevens versus regeltjes en quota. Dat zou een no-brainer moeten zijn, maar in de praktijk valt de beslissing te vaak uit in het nadeel van de mens.

Wat betreft de vreemdeling die aan zijn eigen paspoort vasthoudt: ik kan me voorstellen dat je als Amerikaanse man geen behoefte hebt je Amerikaans staatsburgerschap op te geven (erfrecht, fiscaliteit, reizen etc.) enkel en alleen omdat je vrouw een toppositie bij de NL vestiging van een internationaal bedrijf accepteert. Ook niet na 15 jaar, aangezien je weliswaar in Nederland woont en er helemaal thuis bent, maar regelmatig heel Europa doorkruist voor je eigen baan. Als zo iemand een misdrijf pleegt (let wel: zelfs een vergrijp waar alleen een boete op staat, zoals rijden met een slok op) kan hij straks per direct worden uitgezet naar de V.S.

Gert Jan (URL) · 03-03-’06 19:30 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Ehm, slecht voorbeeld – de VS kent een dubbel staatsburgerschap. Gaarne zoek/vervang VS door Noorwegen of zo. ;-) Gert Jan (URL) · 03-03-’06 19:36 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : De VS is zeer ondubbbelzinnig als het omuitzettingen gaat, weet ik van m’n vrienden daar. Mensen met een dubbel staatsburgerschap, die een misdrijf begaan, worden zonder pardon het land uitgezet naar land van herkomst. Dus waarom zou het omgekeerd dan niet kunnen? Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 21:18 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Da’s het makkelijkste: roepen: m’n werk roept, ik ben weg! En zeggen: ik hou niet van deze vorm van discussiëren. Waarom begin je er dan aan? En ‘t is zeker niet op de persoon gespeeld, maar wel op bepaalde zienswijzen van een persoon, jij in dit geval! Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 03-03-’06 21:22 · Reageer op Mutti/Ettje

gravatar for Mark-Jörg

Punt 1 (met name aan Meindert): Zegt Jezus zelf niet: Heb God lief boven alles en heb u naaste lief als uzelf? Berust hierop niet de ganse Wet en de Profeten? Geeft Jezus niet zelf aan dat de Joodse wetten geschreven zijn door mensen en dat hij er niets mee heeft? Waarom houden sommigen onder ons dan toch zo vast aan die wetten geschreven door mensen (zoals niet homo zijn)? Sodom en Gomorra werden niet omgekeerd omdat er homo’s waren, maar omdat er verkracht werd e.d. Daar hadden ze hun naaste NIET lief, en God bestrafte hen met dezelfde genade die ze anderen gaven! Een ieder die een ander ALS PERSOON veroordeelt om wat voor reden dan ook, luistert niet naar het 2e gebod dat gelijk is gesteld aan het 1e gebod.

En waarom is het goed (al staat het in een wet) om anderen te doden? Staat er niet in de Tien Geboden: gij zult niet doden? Vloeit dat ook niet uit het 2e gebod? Het niet-doden principe staat ook in de Koran (of hoe je dat ook schrijft), maar als het de staat (want de sharia is geschreven door de geestelijke staat) beter uitkomt dan kan het ineens wel? Nee, om welke reden dan ook mensen doden is fouter dan fout!!!!

Punt 2: Wat me vooral zo stoort in de hele Taida (en ook wel Kalou) discussie is deze minister. Ze staat haar – ongenuanceerde – mening op TV te verkondigen met het air van: Kijk mij nou eens macht hebben!! Die Taida wil haar examen in Nederland doen? Nou IK heb macht, en IK heb zin om die te gebruiken, dus dwarsboom ik haar, want daar heb IK zin in!!! NEE, ga het land maar uit en miep op. Kalou? Heel voetbalminnend Nederland wil hem genaturaliseerd zodat hij mee kan doen met het WK, dit deed iedereen voor mij op deze post ook, dus laat IK zien dat IK macht heb en IK blokkeer dit dus!!!

Deze minister voert niet het beleid van de regering uit in deze twee casussen, maar gewoon haar eigen zin.

En een minister die het zinvol vindt om persoonlijke gegevens van aanvragers in een interview met de Telegraaf vrij te geven omdat ze het publieke debat dreigt te verliezen, daarin liegt en een ieder die haar daarop aanvalt afstraft met: IK ben een beschermd persoon, dit is laster, en overgaat op aanklagen verdient niet mijn respect. Een minister die mediagenieke beslissingen mededeelt aan de pers en pas daarna aan de persoon zelf (in ieder geval in het geval van Taida, maar volgens mij ook in die van Kalou) verdient niet mijn respect!

Jammer dat het zo gaat, we zouden het veel beter kunnen hebben met elkaar in Nederland zonder dit soort motieven.

Zal wel weer erg zwart-wit zijn, maar goed heb dan ook koorts en een kop vol snot….

Mark-Jörg ( E-mail ) · 04-03-’06 10:58 · Reageer op Mark-Jörg

gravatar for Wim
In reactie op : Nog even over die homo’s. De homo’s die zijn ge-executeerd werden ge-executeerd omdat ze een 13 jarige jongen hadden verkracht. Dat was vorig jaar in juli al bekend… Lees: http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/sectio.. Wim · 06-03-’06 12:32 · Reageer op Wim

gravatar for Gert Jan
In reactie op : Klopt, Wim. Dit specifieke geval verandert echter niets aan de algemene situatie: op homosex staat in Iran de doodstraf. Los daarvan vind ik de doodstraf an-sich geen goed idee, laat staan een publiek voltrokken doodstraf aan een man die ten tijde van zijn – verschrikkelijke! – vergrijp minderjarig was. Maar goed, dan duiken we de details van een specifieke zaak in, en het ging me om het idee dat je homo’s terug wilt sturen naar Iran. Gelukkig is de minister enigszins ingebonden… Gert Jan (URL) · 06-03-’06 13:16 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Wim
In reactie op : Je schrijft: Dit specifieke geval verandert echter niets aan de algemene situatie: op homosex staat in Iran de doodstraf Waar baseer je dat op ? Dit specifieke geval was vorig jaar voor Verdonk de reden om Iraanse homovluchtelingen niet terug te sturen. Juist omdat er verhalen de ronde deden dat homosex strafbaar was met de dood. Maar dat bleek in juli al niet het geval te zijn. Toch circuleert dat verhaal nog steeds…. Heb ik iets gemist ? Wim · 06-03-’06 13:30 · Reageer op Wim

gravatar for Wim

Aha… het is toch verboden volgens de NRC.
http://www.nrc.nl/binnenland/article2384..

Wim · 06-03-’06 13:49 · Reageer op Wim

gravatar for Mutti/Ettje
In reactie op : Ik zou niet zomaar aannemen, dat de uitleg van dit specifieke geval, door de Iraanse regering, de waarheid is. In dit soort landen steekt het niet zo nauw met de waarheid, zeker niet als je iets te verbergen hebt. Wat betreft het uitzetten van homo’s heeft mevrouw Verdonk een beetje bakzeil gehaald, wat Taïda betreft heeft de kamer vanmiddag gesproken: de meerderheid is voor uitzetting. Geeft me toch wel te denken. Mutti/Ettje ( E-mail ) (URL) · 06-03-’06 18:58 · Reageer op Mutti/EttjeVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!