Stemcomputers

Vrijdag 06 Oktober 2006 om 10:03

Het viel ons op dat aangetoond werd dat de machine uitstekend werkt. De stemmachine doet precies wat opgedragen wordt. Dit werd overigens ook door alle betrokkenen verwacht en bevestigd.
Op grond hiervan concluderen wij dat door de naam van de stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet” de machine onrecht wordt aangedaan.
Beter zou het zijn geweest als de oprichters van de stichting de naam “Wij vertrouwen mensen niet” hadden gekozen.

Nedap laat zich wel erg kennen in zijn reactie op de uitzending van “Een Vandaag” op 4 oktober, waarin werd aangetoond dat de Nedap stemcomputers eenvoudig te manipuleren zijn. Voor wie de discussie niet heeft gevolgd: lees de FAQ op wijvertrouwenstemcomputersniet.nl voor een bondige samenvatting.

Vertrouwen in mensen is hier inderdaad het sleutelbegrip, maar op een heel andere manier dan Nedap suggereert. Sinds de oprichting van de actiegroep volg ik de mailinglist, en ze hebben beslist een valide punt. Een van de basisprincipes van democratische verkiezingen is immers dat ze controleerbaar verlopen, zonder dat traceerbaar is wie waarop gestemd heeft. Dat lijkt een paradox, maar dat is het niet. Het rode potlood voldoet aan dit principe, de huidige stemcomputer niet. Bij de traditionele potlood-en-papier methode kan iedereen controleren dat de door hem uitgebrachte stem in een verzegelde ton verdwijnt en er desgewenst bij blijven staan totdat de ton geleegd en geteld wordt. Bovendien is er een heel stelsel van controles en hercontroles, door meerdere mensen. Natuurlijk is ook dat systeem te kraken, maar alleen kleinschalig (op wijkstembureauniveau) en alleen als alle betrokkenen van de stemcommissie meewerken. Bij twijfel kun je hertellen, en nog eens tellen, en desnoods alles nogmaals door anderen laten tellen.

Bij de stemcomputer ontbreekt elke controle. De software is closed source, wat wil zeggen dat alleen Nedap precies weet wat het doet. De machines zijn door een TNO dochter getest - maar dat is een momentopname van één van de 8000 machines eens in de vier jaar. De stemmachines (compacte koffers van nog geen dertig kilo met allemaal dezelfde sleutel) worden door de gemeentes veelal onbeveiligd opgeslagen en soms zelfs uitgeleend - waardoor iedereen die kwaad wil alle gelegenheid heeft om de software te manipuleren. Als de software zo is aangepast dat gedurende de verkiezingsdag willekeurige stemmen bij partijen worden weggehaald en aan een andere partij worden toegekend, is dat niet traceerbaar. De stemmen worden opgeslagen op een verwisselbaar medium; aan het eind van de dag worden alle verwisselbare media naar een verzamelpunt gebracht en uitgelezen.

Dit hele proces, van het correct wegschrijven van de stem tot en met het correct uitlezen, voltrekt zich buiten de controle van alles en iedereen - behalve van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek oftewel Nedap. De kiezers hebben geen inzicht in wat er gebeurt. De stemcommissies hebben geen inzicht in wat er gebeurt. De systeembeheerders van de gemeenten hebben geen inzicht in wat er gebeurt. De mensen die de opslagmedia uitlezen hebben geen inzicht in wat er gebeurt. En de testers van TNO hebben alleen inzicht in wat die ene testmachine deed toen hij getest werd.

Dat is een wereld van verschil. "Trust is good, control is better" zou het adagium moeten zijn van iedereen die zich met democratische verkiezingen bezighoudt. In de democratie is het essentieel dat volksvertegenwoordigers controleren, en dat uitvoerders zich controleerbaar opstellen. Nedaps huilerige "jullie vertrouwen ons niet" maakt zonneklaar dat het bedrijf zich die principieel noodzakelijke grondhouding nog niet eigen heeft gemaakt.

Stemmachines zijn geen gewone apparaten. Het zijn machines waar een volk zijn toekomst mee kiest. Dat proces moet volledig controleerbaar en transparant zijn. Met een paar eenvoudige aanpassingen is dat te realiseren. Ten eerste moet de broncode van de software onmiddelijk worden vrijgegeven. Open Source betekent dat duizenden deskundigen de software kunnen controleren, in plaats van een handjevol ingewijden. De machines moeten verzegeld en beveiligd worden opgeslagen. De software moet voorafgaand aan de verkiezingen worden gecontroleerd door teams van onafhankelijke derden, of desnoods ter plekke pas worden geinstalleerd. Deze teams worden samengesteld uit twee technici en een controleur van het stembureau: de technici horen pas op de dag van de verkiezingen waar ze aan het werk gaan. Maar dan nog is dat niet waterdicht.

Daarom, heel belangrijk: er moet een papieren controlesysteem komen. Na iedere stem dient de machine een 'kassabonnetje' uit te spugen met daarop uitsluitend de dag, de lokatie en de uitgebrachte stem. De kiezer controleert of de gegevens kloppen en deponeert zijn bonnetje daarna in een verzegelde ton. Steeksproefgewijs dienen door het hele land controles te worden uitgevoerd of die telling correspondeert met de data die digitaal is vastgelegd; in geval van twijfel kunnen we terugvallen op een volledige telling van de 'paper trail'.

Het probleem is duidelijk, realistisch en onweerlegbaar relevant; de oplossing is SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timed). De grote vraag is waarom er zoveel weerstand is bij zowel Minister Nicolai als bij de firma Nedap om die oplossing te realiseren.


Hiervoor: "Neem eens wat vaker de trap..." | Hierna: "Google Ping" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!