Leidraad 2007

Woensdag 25 April 2007 om 13:49

De Raad voor de Journalistiek heeft gisteren op haar jaarvergadering een Leidraad gepubliceerd; een overzicht van standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, samengevat en per onderwerp gegroepeerd. Een zeer welkom document in deze tijd, waarin burgerjournalistiek en participatieve journalistiek explosief groeien maar door het vrijwel ontbreken van heldere kaders ook richtingen uitgaan die ronduit ontwrichtend kunnen gaan worden. Helaas ontbreekt nu juist dat hele aspect...

Henk Blanken, publicist en adjunt-hoofdredacteur van DvhN, stelt dan ook terecht in De Nieuwe Reporter: 'Internet bestaat amper, blogs en burgers doen niet mee in de "leidraad"'. Gelukkig is daar dan dat andere eerbiedwaardige journalistieke gremium, het Genootschap van Hoofdredacteuren: diezelfde Henk Blanken, Bart Brouwers (hoofdredacteur van Sp!ts en lid van de Raad voor de Journalistiek) en Laurens Verhagen (hoofdredacteur van Nu.nl) pakken de handschoen op en 'gaan voorwerk verrichten om ook in het genootschap van hoofdredacteuren met een gedegen advies over dit onderwerp te komen'.

Blijft natuurlijk de vraag of de meute reaguurders zich straks iets van zo'n - ongetwijfeld hecht doorwrocht en op ethisch hoogstaande leest geschoeid - advies zullen aantrekken. Mijn 'educated guess' is dat men er collectief de spreekwoordelijke reet mee afveegt. De praktische uitwerking zal dan ook hoofdzakelijk in handen liggen van de redacties van de sites die deze mensen bevolken. Maar ook van hen is weinig medewerking te verwachten: shocklog GeenStijl bijvoorbeeld verdient goed geld aan het volk dat bij hen over de vloer komt en roept dus, zodra enig moreel appèl op hen gedaan wordt, dat zij zichzelf niet als journalistieke productie beschouwen en daarom buiten de invloedsferen van de RvdJ of het genootschap van hoofdredacteuren vallen. Waarmee je effectief bent uitgepraat.

Nee, hoe goed bedoeld de Leidraad van de RvdJ (en straks het advies van het genootschap van hoofdredacteuren) ook mag zijn, het zal geen significante invloed hebben op de uitwassen van het Internet. Alleen strenge wetgeving en consequente handhaving kan daar soelaas bieden - maar daaraan kleven weer zoveel privacybezwaren dat ook die optie eigenlijk géén optie is.

Wat dan? Hopen dat er een moment komt waarop de beschaving doorbreekt en mensen ophouden zich op Internet als beesten te gedragen? Ik weet het niet meer, u mag het zeggen...

Hiervoor: "Mode of transportation" | Hierna: "Flick Off!" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!