...of GOD veilig is in jouw handen

Zaterdag 17 Augustus 2019 om 11:16

Eén van de kunstinstallaties op het Graceland Festival 2019 is de Spiegelkapel van Rikko Voorberg en Joanne Zwart van de Popupkerk. Bij de ingang hangt een citaat van Bisschop Rowan Williams; “...dat het er niet toe doet of je veilig bent in de handen van GOD, maar of GOD veilig is in jouw handen.” Vervolgens loop je de installatie binnen, waarin je jezelf van alle kanten ziet.

Rikko Voorberg in de Spiegelkapel, Graceland Festival 2019

Het is een bijzondere ervaring: een hartelijke uitnodiging tot radicale inclusiviteit. Zoals jijzelf door God in alle facetten van je leven gezien en gekend bent, en hartelijk en onvoorwaardelijk door Hem bent aanvaard en omarmd, zo is nu Gods uitnodiging aan jou om anderen op dezelfde wijze te zien, kennen, aanvaarden, omarmen. Om Zijn liefde, op dezelfde wijze als hij ons éérst liefhad, door te geven aan de wereld.

Genade, overal.

Het citaat van Williams komt uit zijn reflectie op de woorden die Etty Hillesum in september 1943, enkele maanden voor haar dood, vanuit Kamp Westerbork schreef aan Maria Tuinzing; “En toch is het leven in z’n onberedeneerbare diepte zo wonderlijk goed, Maria –, daar moet ik toch altijd weer op terug komen. En als wij er maar zorg voor dragen, dat ondanks alles, toch God bij ons in veilige handen is.”

Williams schrijft daarover: "To see that what matters is not that you are - in any easy sense - safe in the hands of God, but that God is safe in your hands is to turn upside down any consolatory version of faith, to stake yourself indeed on an 'eternal covenant'. On this kind of inversion, we do not decide. Doors open, because of how life is in our times; through them something enters that we do not understand. A life is shaped, to the extent that we call it a home, a shelter, for something. And we argue for it or commend it not by dialectical nimbleness, but by fidelity in some very prosaic things; perhaps we might even start by practising how to kneel."

Vrij vertaald: Zien dat het er niet om gaat dat je - in welke makkelijke zin dan ook - veilig bent in de handen van God, maar dat God veilig is in jouw handen, zet elke comfort-versie van geloven op z'n kop, om jezelf daadwerkelijk te verbinden aan een 'eeuwig verbond'. Bij zo'n omkering laat je het stuur los. Deuren gaan open, vanwege hoe het leven in onze tijd is; er komt iets door naar binnen dat we niet begrijpen. Een leven wordt gevormd, wordt een thuis, een toevluchtsoord, voor iets. En we bepleiten of prijzen zo'n leven niet aan door dialectische lichtvoetigheid, maar door trouw in zeer alledaagse dingen; misschien beginnen we er zelfs mee om te oefenen hoe we moeten knielen.

Regelmatige reisgenoten zullen vast merken dat die boodschap resoneert met 'Christ has no body now but yours', resoneert met 'Christmas poor', en met heel veel meer wat je op deze plek vindt. Het is de grondtoon van m'n queeste geworden.


Hiervoor: "Als je overmorgen oud bent" | Hierna: "Ken je mij? - praatje bij het plaatje" | Naar de voorpagina | E-mail Gert Jan

Reisgenoten

gravatar for Alexander Moust

Een zeer interessant punt – uitgangspunt – om verder op door te gaan dan wat men denkt dat mogelijk, nodig is, vertrouwend op moreel kompas en de richting aan elkaar doorgeven. Ik meen dat je dit omhelst? Fijne tekst en goed geschreven Gert-Jan. Ik kijk uit naar je nieuwe ‘reflectie’.

Alexander Moust (URL) · 20-08-’19 08:39 · Reageer op Alexander MoustVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!