Alternatieve begroting

Woensdag 17 September 2003 om 13:58

GroenLinks komt met een tegenbegroting, gebaseerd op cijfers uit augustus 2003 van het Internationale Monetaire Fonds. Het IMF schetst een veel rooskleuriger beeld van de Nederlandse economie dan het CPB. Nog even los van de keuzes die GroenLinks in dit document maakt (die deels niet mijn keuzes zijn) is het in elk geval goed te lezen dat er iets te kiezen valt. De schijn van onvermijdelijkheid die de regering over haar pakket maatregelen uitroept blijkt klinkklare onzin. En dat geeft de burger weer moed.
GroenLinks tegenbegroting 2004 voorlopige versie 9/8-2003

Presidentsverkiezingen VS

Woensdag 17 September 2003 om 12:45

Markos Moulitsas Zuniga (a.k.a. Kos) is technical consultant voor Howard Dean's campagne. Zijn eerste stap in de politieke arena was echter de website draftclark.com, een site die beoogde een community te bouwen die Wesley Clark moest overtuigen in de race voor het presidentschap te stappen, en meteen fondsen te werven voor zijn campagne. Clark twijfelde echter te lang, waarna Dean's campagneleider Joe Trippi Moulitsas overhaalde om voor Dean te komen werken. Moulitsas' ideeën pasten uitstekend bij Deans strategie en imago: in recordtijd brachten ze met behulp van Internet een grote menigte in het geweer, ondertussen de andere democratische kandidaten links en rechts passerend.

Wesley Clark

Woensdag 17 September 2003 om 08:47

Oud NAVO Supreme Allied Commander Europe, General Wesley K. Clark, is de tiende Democratische presidentskandidaat. De fans van de (tot nu toe a-politieke) generaal in ruste hebben vele websites opgetuigd om hem zo ver te krijgen. Google

Balkenende II

Dinsdag 16 September 2003 om 16:16

Of: de teloorgang van de sociale zekerheid. "Toegankelijk, solidair, doelmatig en betaalbaar. Dit zijn en blijven de uitgangspunten van ons zorgstelsel." Al lezende in de brochure 'Hoofdpunten van het regeringsbeleid' (pdf) bekroop me steeds meer het gevoel dat er iets niet klopte. Toen ik bij voornoemde volzin was aangekomen, wist ik het zeker. Ik leef in het verkeerde land! Balkenende leeft in Nederland, ik leef ergens anders. Waar de grens precies loopt is mij nog niet duidelijk, maar er kan geen twijfel meer over bestaan: waar hij is wil ik ook zijn. Proef die woorden eens: Toegankelijk, solidair, doelmatig en betaalbaar. Mjam.

Troonrede

Dinsdag 16 September 2003 om 13:48

2617 woorden onderverdeeld over 180 zinnen, met een Flesch Reading Ease score van 24 (!). De FRE is een schaal van 0-100: wie lager dan 30 scoort praat over de hoofden van het publiek heen. Juist bij een 'slecht nieuws gesprek' zou je dat niet moeten willen.

Veel erger vind ik echter dat de rede ritselt van de passieve werkwoordconstructies. U weet wel: 'moeten worden' en zo. Wie de actieve, handelende partij is blijft bij zulke passieve constructies vaak onduidelijk - in elk geval is het niet degene die de zin in de mond neemt. De actieve werkwoordconstructies in de troonrede gaan vooral over het vertrouwen dat de regering uitspreekt in de zelfredzaamheid van het volk. We zullen het zelf moeten doen; van deze regering valt weinig te verwachten.
Troonrede

Jacques Brel

Dinsdag 16 September 2003 om 10:23

Het is weer bijna herfst, tijd voor Jacques Brel. Uit mijn conservatoriumjaren heb ik een paar helden overgehouden, en in de categorie Chansonniers staat Jacques Brel daar op eenzame hoogte. Sfeer, tekst, dictie, muzikaliteit - het is allemaal van grote klasse. Daarvan getuigen ook de recent herontdekte opnamen die de VPRO in 1964, op het hoogtepunt van Brel's muzikale carriere, maakte van zijn optreden in het Bergense kunstcafé "Het huis met de pilaren". De VPRO betaalde voor het concert, maar het café had bedongen dat de gasten verplicht een exclusief diner geserveerd kregen tijdens het concert. Brel was allerminst gelukkig met die ambiance: 'Ik ben geen kroegzanger, dat ben ik al jaren niet meer. Ik hoor in een zaal te staan, en dan halen ze me hier in de provincie om in zo'n kuttent voor dove ouwe taarten op te treden.'

Nu ook fatal crashes op je mobieltje!

Maandag 15 September 2003 om 17:57

Microsoft vertelt het met trots: samen met Motorola, AT&T en Ornage lanceren ze de eerste GSM met het Windows Mobile besturingssysteem. Oh boy...
Microsoft Press Center

Startzondag

Maandag 15 September 2003 om 10:49

Dit weekend simpelweg geen tijd gevonden om te loggen: alle tijd ging zitten in de (voorbereidingen voor de) startzondag, de uitgebreide kerkdienst waarmee traditioneel het nieuwe seizoen wordt ingeluid. Het werd een volle Avondmaalsdienst van bijna twee uur met Dick op het orgel en een ad-hoc muziekgroep (Leo, Janneke en Joëlle zang, Jonathan op zang en gitaar, Bas op trompet en gitaar, Ilia op bongo's, Jacob op celllo en ondergetekende op piano en gitaar) voor de Opwekkingsliederen. Na afloop stonden buiten in het zonnetje op het plein feestelijk versierde kraampjes met taarten, cakes en koekjes in alle soorten en maten. Veel informatie over alle activiteiten en veel ludieke aandachttrekkers. Wat ik u niet wil onthouden: onze predikant, Mark Janssens, liet zich overhalen om een 'catchline' te rappen voor de kindernevendienst. Kewl! :)

Tiscali UDP

Vrijdag 12 September 2003 om 15:26

Als reactie op de dreigende UDP (Usenet Death Penalty) heeft Tiscali besloten de grootste spam-bron, de Tiscali Gratis abonnees, met onmiddelijke ingang de mogelijkheid tot posten te ontnemen. Althans - zo meldt een nog onbevestigde posting in nl.internet.misbruik.